Dragør gamle by

De fleste af de charmerende gule huse i Dragør gamle by er opført mellem slutningen af 1700-tallet og 1850. 25 % af husene er fredet, og de er alle omfattet af en bevarende lokalplan, som sikrer at byen bevarer sit specielle miljø.
1. En karakteristisk ”kikkenborg”. Herfra kunne man holde øje med skibene på Sundet.

2. Plads med én af byens gamle vandposte.

3. Roser og stokroser i de brolagte gader.

Den gamle by består af et net af gader, som løber vest-øst, og stræder som løber nord-syd – med åbne småpladser hist og her. Mange af husene har deres egen spændende historie.

1. ”Dragørbåden” udført af billedhuggeren Poul Isbak og doneret af Ny Carlsbergfonden til Dragør Kommune i 1999. Opsætningen er gennemført med hjælp fra skibsreder Per Henriksen.

Hollænderbyen Store Magleby

Store Magleby landsby ligger ca. to kilometer fra Dragør. Hertil kom de hollandske bønder, som kong Christian 2. i 1521 bragte til landet, for at de kunne lære de danske bønder at dyrke grønsager og samtidig forsyne de kongelige køkkener.

De oprindelige beboere måtte forlade deres gårde, da hollænderne overtog Store Magleby. Hollænderne skabte deres eget velordnede landsbysamfund på baggrund af særlige kongelige privilegier, som de øvrige amagerbønder ikke havde.

 

 

 

 

De værnede om deres egne skikke og sprog – f.eks. blev der prædiket på hollandsk i Store Magleby kirke helt frem til 1811 – og deres dygtighed som gartnere gjorde snart Amager til ikke bare hoffets, men hele Københavns køkkenhave.

 

Københavnske kokkepiger og madammer flokkedes om de bugnende torvevogne, når der var torvedag på Amagertorv. De oprindelige gårde er alle gået til ved store brande i 1600-tallet samt i 1809 og 1821. Men landsbyens struktur er stadig tydelig med placeringen i det åbne land med grønne kiler ind imellem gårdene. Amagermuseet har til huse i to gamle gårde i Hovedgaden. Her kan man se en stor samling dragter, interiører, malerier m.m., som beskriver byens særlige historie.